De publiciteit en het sentiment rondom de financiële sector is behoorlijk negatief (en dan druk ik me nog voorzichtig uit). Ook nu in 2015. Er zijn weinig bankiers die openlijk een ander geluid durven te laten horen. Tenzij het een (nieuwe) bank betreft die deze beeldvorming juist gebruikt om zichzelf onderscheidend in de markt te zetten. 


Ik heb 20 jaar bij de ABN Amro gewerkt en me intensief beziggehouden met:

  • bedrijfsfinanciering
  • kredietanalyse
  • bijzonder beheer
  • business analyse
  • productmanagement

Uit eigen ervaring weet ik dat er op alle niveaus ongelooflijk veel integer talent rondloopt.

Mensen staan echter niet op zichzelf en functioneren binnen systemen, zowel privé als zakelijk. De systematiek, met bijbehorende (belonings)prikkels, die in de afgelopen decennia in de financiële wereld ontstaan is, heeft voor ontsporing gezorgd.

Dat systeem staat echter niet op zichzelf. De tijdsgeest was haar goedgezind en bood alle ruimte – de economie was namelijk belangrijker geworden dan de gemeenschap. Vanuit dat perspectief is maximaal persoonlijk gewin vanzelfsprekend.

Alsmaar ongebreideld doorgroeien ten koste van maatschappij en natuur, is onmogelijk en onwenselijk. Op een gegeven ogenblik storten dergelijke systemen in. Dat is precies wat we de afgelopen jaren hebben zien gebeuren en waar we nu nog steeds middenin zitten.

Wachten tot de storm overwaait, is geen optie. Er is een structurele verandering gaande.

Diegenen die zich wendbaar en flexibel aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zullen overleven. Heartful Banking biedt dat perspectief en de bijbehorende concrete handvatten. Het is niet zomaar een theorie. Samen met bankiers breng ik het in de dagelijkse praktijk.

De nieuwe bankpraktijk wordt een nieuwe norm.

Momenteel nemen allerlei instanties banken de maat. Ik ben er echter van overtuigd dat banken door deze koerswijziging zelf aansprekende voorbeelden voor anderen worden. De bankensector kan laten zien dat duurzaam zakendoen vanuit het adagium People, Planet, Profit niet slechts aan enkelen voorbehouden is.

Het streven is, dat de gemeenschappelijke Pleasure die een goed evenwicht van voornoemde 3 P’s met zich meebrengt, gemeengoed wordt. Inmiddels is dat geen radicale paradigma shift meer. De term ‘nieuwe economie’ duikt steeds vaker op. De integrale Heartful Banking aanpak geeft er vanuit een duurzame visie concreet invulling aan, waardoor het vliegwiel in gang gezet wordt én in beweging blijft.

Heartful Banking is niet alleen een model, het is een manier van leven.

Het doet wat met mensen als het alleen maar draait om rekenkundige modellen, spreadsheets, cijfers, percentages… Het miskent wie en wat we zijn: sociale wezens met sterke gevoelens. Inmiddels weten we dat de ‘homo economicus’ niet bestaat – de efficiënte, rationele en logische mens die enkel uit is op de bevrediging van de eigen behoeftes en daarmee voor het beste sociaal-economische resultaat zou zorgen.

De naam Heartful Banking spreekt voor zich. Met het hart weer op de juiste plek doen we betere zaken en leven we duurzamer én gelukkiger.

Waar wachten we nog op? Laten we beginnen met dat verschil te maken!

<< terug naar de voordelen van het Heartful Banking model