Na vele jaren van ongekende groeimogelijkheden, waarin banken alle ruimte kregen, is er een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijd waarin banken niet minder belangrijk worden, maar terugkeren naar hun oorspronkelijke positie: in het hart van de samenleving. Dat is namelijk waar een gezond bankwezen een onmisbaar onderdeel van uitmaakt.

We weten wat er misging. Juist daardoor kan het nu veel beter.

De vinger heeft lang genoeg op de zere plek gelegen. Er is inmiddels grote behoefte om de kennis van nu concreet en structureel te vertalen naar een andere manier van werken. Een manier van doen die niet alleen de bottomline, maar de weg daarnaartoe en de manier waarop, net zo belangrijk maakt.

Heartful Banking geeft inhoudelijk en praktijkgericht vorm aan de nieuwe bankpraktijk.

Heartful Banking model

– klik op de afb. om uit te vergroten –

Het is al vaak gezegd: Sturen op basis van een lange termijn waardemodel zorgt uiteindelijk voor meer rendement en continuïteit, dan het laten prevaleren van korte termijn financieel gewin. Nu kan daar een effectieve invulling aan gegeven worden, met behulp van Heartful Banking:

Met ‘the power of simplicity’ wordt een complexe materie overzichtelijk en begrijpelijk en daardoor actiegericht. De eerste concrete resultaten laten niet lang op zich wachten. Korte termijn succes is ook onontbeerlijk om op lange termijn de benodigde motivatie en het daaraan gekoppelde doorzettingsvermogen, op peil te houden.

Voordat je eraan begint, moeten de voordelen natuurlijk glashelder zijn.

Lees wat de voordelen zijn van het inzetten van het Heartful Banking model, voor iedereen die werkzaam is in de bancaire sector.